TIETOSUOJASELOSTE

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämät tiedot rekisteröidyille sekä valvovalle viranomaiselle. Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä, jonka henkilötietoja on jäljempänä mainitun rekisterinpitäjän rekistereissä.

Tässä selosteessa esitämme, mitä henkilötietoja keräämme ja miksi, kenen kanssa voimme jakaa tietoja, ja miten voit palveluidemme käyttäjänä käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi.

 1. Rekisterinpitäjä

In and Out Oy, y-tunnus 2174125-4
Lappeentie 13
55100 Imatra
sähköposti contact@inandout.fi

 1. Rekisterin nimi ja sisältö

Vihi -palvelun asiakas- ja markkinointirekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

In and Out Oy:n vihi -verkkopalvelun tuottaminen

Vihi -palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat toimia joko kiinteistönvälityskohteiden ilmoittajina tai vihjeenantajina. Vihjeenantajat etsivät palvelusta, joista he voivat ansaita vinkkipalkkion.

Annamme käyttäjillemme mahdollisuuden mainostaa kiinteistönvälityskohteita ja löytää kohteille vihjeenantajia, jotka löytävät kohteille ostajan tai vuokraajan. Lisäksi annamme käyttäjillemme mahdollisuuden etsiä välitettäviä kiinteistönvälityskohteita ilmoitusten joukosta.

Palvelun tuottamiseksi keräämme käyttäjinä olevien ilmoittajien sekä vinkinantajien henkilötietoja ja muita yksilöintitietoja sekä ilmoitettavien kiinteistöjen, asuntojen ja muiden vastaavien kohteiden tietoja.

Kiinteistöjä, asuntoja sekä muita välityskohteita koskevien ilmoitusten yhteydessä keräämme ja tallennamme käyttäjän jättämät tiedot ilmoituksesta sekä siihen liittyvät luvat ja suostumukset mahdollistaaksemme ilmoitusten jättämisen.

Kaikki vihi -palvelun käyttäjät ovat yrityksiä, yhteisöjä tai elinkeinoharjoittajia. Käyttäjät eivät voi palveluehtojen mukaan olla kuluttajia.

Asiakaspalvelu ja markkinointi

Tarjoamme käyttäjillemme asiakaspalvelua puhelimen, sähköpostin ja verkkopalvelun chatin välityksellä.

Palvelun turvallisuuden varmistaminen

Tarjoamme turvallisen pääsyn vihi -palveluun ja todennamme käyttäjiemme henkilöllisyyden luotettavasti ja varmennamme yhteystiedot.

Pidämme sivustomme ja palvelumme turvallisina ja käytämme tietoja suojellaksemme käyttäjiämme.

Yritysmarkkinointi

Käsittelemme tietoja mainostavista asiakkaista sekä vihjeenantajista, yhteistyökumppaneista ja heidän työntekijöistään markkinoidaksemme palveluamme.

Keräämme tietoa asiakkaittemme käyttäytymisestä verkkopalvelussa palvelun kehittämiseksi sekä palvelun markkinoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja joko käyttäjän suostumuksen perusteella, sopimuksen täyttämiseksi tai oikeutetun edun perusteella. Kun käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa käyttäjätilin asetuksissa.

Käsittely voi olla välttämätöntä palvelumme mukaisen markkinapaikan tarjoamiseksi käyttäjille sekä varmistaaksemme, että palvelumme toimii tarkoitetulla tavalla.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Tallennamme seuraavia henkilötietoja

 • asiakkaan nimi ja yhteystiedot kuten, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • y-tunnus sekä yrityksen edustajan tai asiakkaana olevan elinkeinonharjoittajan syntymäaika
 • Käyttäjätilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot kuten ikä, arvo tai ammatti
 • käyttäjän jättämän kiinteistönvälityskohdetta koskevan ilmoituksen tiedot ja valokuvat
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • käyttäjän antamat profiilitiedot
 • luvat ja suostumukset
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

Voimme lisäksi käsitellä muita mahdollisia käyttäjän itsensä antamia tietoja.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten yritystietojärjestelmä ja luottotietorekisterit.

Palveluntarjoaja voi myös hankkia rekisterin perustietoja ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

 1. Miten henkilötietoja jaetaan muiden osapuolten kanssa

Vihi.fi -palvelun käyttäjille jaetaan palvelun mukaisen kaikki välityskohteiden tiedot sekä käyttäjän yhteystiedot palvelun toteuttamiseksi palveluun rekisteröityneelle käyttäjille.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti sivullisille.

Tietoja säilytetään ainoastaan Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen alueella.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelutarjoaja järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Muun kuin sähköisen aineiston osalta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisilla lukituksilla sekä elektronisella valvonnalla. Pääsy sähköisesti ylläpidettäviin rekistereihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti yhtiön toimitiloissa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan virheellinen tieto sekä oikeus kieltää yhtiötä käsittelemästä häntä koskevia tietoja ja luovuttamasta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

 1. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi.

Säilytämme käyttäjän käyttäjätilitietoja niin kauan kuin käyttäjä on aktiivisesti käyttänyt käyttäjätunnusta viimeisten 3 vuoden aikana.

Käyttäjätilit, jotka eivät ole olleet aktiivisia 3 vuoteen poistetaan, ellei tietojen säilyttämiselle ole lain edellyttämää pidempää säilytysaikaa.

Säilytämme käyttäytymiseen liittyviä ja teknisiä tietoja tuotteiden kehittämiseksi, sisällön personoimiseksi, turvallisuuslokin ja palvelun vakauden/suorituskyvyn lokin pitämiseksi ja mainostarkoituksiin 12 kuukauden ajan.

 1. Käyttäjän ja rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto kaikista rekisteriin kirjatuista tiedoista.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista

Jos tiedot eivät pidä paikkaansa, käyttäjällä on oikeus vaatia korjaamaan.

Korjauspyynnön tulee lähettää osoitteeseen contact@inandout.fi

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Käyttäjät voivat pyytää henkilötietojensa poistamista lähettämällä allekirjoitettu tietojenpoistopyyntö.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Käyttäjällä on myös oikeus vaatia In and Out Oy:ta rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

Käyttäjät voivat muuttaa suostumuksiaan henkilötietojen käyttöön tuotekehitystä, mainontaa, asiakaspalvelua ja viestintää, kuten  uutiskirjeitä ja sähköposteja varten ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@inandout.fi ja pyytää rajoitusta tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Jos olette tyytymättöminä tietosuojaan tai henkilötietojen käsittelyymme, voitte saattaa kysymyksenne Tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

Сравнить объявления

заглавие Цена Статус Тип Площадь Тип сделки Спальни Ванные комнаты