Vapaa-ajan asunto

Val­kin­ho­vintie 82, Ruokolahti4h + k + s + p

Tosi tasok­kaasti tehty Kimaran hir­si­huvila rau­hal­li­sessa pai­kassa ja ranta avautuu etelään. 2014 val­mis­tunut kor­kea­ta­soinen hir­si­huvila (200 mm hir­restä), kesä­keittiö, varas­to­ra­kennus ja kaksi lai­turia, kyl­py­tynnyri ja patiot, sekä lai­turit. Huvi­lassa on maa­läm­pö­jär­jes­telmä, oma kaivo ja jätevesijärjestelmä.

445 000€ / 126 m²

Paritalo

Kiu­run­ki­ventie 1, Rauha, Lappeenranta4h + avok + s + p

Hyvä­kun­toinen paritalo-osake kyl­pylän ja Saimaan lähellä. Talo sijaitsee ns. ensim­mäi­sessä rivissä lähellä Sai­maata. Uima­paikka on myös vie­ressä. Olohuoneesta/​kettiöstä ja teras­silta luon­to­näkymä, ei naa­pu­reita edessä.

200 000€ / 104 m²

kahvila/​huoltoasemakiinteistö

Imat­ran­kos­kentie 22, Raja­patsas, Imatra

Kahvila/​huoltamokiinteistö ja mit­ta­ri­kenttä (vuo­krattu) hyvällä pai­kalla vilk­kaasti lii­ken­nöidyn Pie­ta­rintien var­rella. Tällä het­kellä toi­min­nassa kahvila ja mit­ta­ri­kenttä. Hal­leissa mah­dol­lisuus myös muuhun toi­mintaan. Huol­to­hal­lissa, jossa monttu, nosto-ovet ja pesu­hal­lissa säh­köiset linkkuovet.

195 000€ / 390 m²

Tällä het­kellä

Kiinnostavaa

Kiinteistönvälitys In and Out Oy on yksityinen vuonna 2008 perustettu yritys

Yksilöllistä ja asiantuntevaa palvelua